Polcul

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polcul

Laureaci Lista 1990-2005

Email Drukuj PDF

Laureaci 1990-2005:

Imię: Nazwisko: Działalność:
  1990  
1 Danuta BIEGAŃSKA-BŁAHUT twórczość plastyczna i fotografika
2 Jadwiga BOŃKOWSKA społeczny rozdział leków
3 Adam BOROWSKI działalność wydawnicza
4 Tadeusz BORUTA twórczość plastyczna
5 Jerzy CHODKIEWICZ twórczość filmowa
6 Zbigniew CHRUŚCIEL działalność wydawnicza
7 Andrzej CIESIELSKI twórczość plastyczna
8 Krzysztof CNOTALSKI działalność związkowa
9 Krzysztof DAWIDOWSKI publicystyka
10 Maciej FRANKIEWICZ działalność wydawnicza
11 Andrzej FRISZKE publicystyka
12 Teresa FRODYMA publicystyka
13 Piotr FRYDRYSZEK dziennikarstwo
14 Adam GIERA działalność obywatelska
15 Stanisław GŁAŻEWSKI publicystyka
16 Rafał GRUPIŃSKI publicystyka
17 Aleksander HERZOG publicystyka i praca obywatelska
18 Tomasz JARZĘBOWSKI publicystyka
19 Barbara JÓŹWIAK-KARCZEWSKA działalność wydawnicza
20 Paweł JUZWA publicystyka
21 Sławomir KOŁODZIEJ działalność wydawnicza
22 Krzysztof KRÓL dziennikarstwo
23 Zdzisław KRÓL działalność wydawnicza
24 Antonina KRZYSZTOŃ śpiew i poezja - 56 -
25 Stanisława KSIĄŻEK działalność bibliotekarska
26 Piotr LEGUTKO praca publicystyczna i oświatowa
27 Ewa LIPSKA twórczość poetycka
28 Anna ŁOŚ twórczość plastyczna
29 Andrzej ŁUC twórczość plastyczna
30 Eugeniusz MADEJ działalność związkowa
31 Jadwiga MARMULAK młodzieżowy zespół teatralny
32 Stanisław MICHALKIEWICZ dziennikarstwo i publicystyka
33 Wiesław MIZERSKI działalność obywatelska
34 Elżbieta MORAWIEC publicystyka
35 Egon NAGANOWSKI krytyka – tłumaczenia – pisarstwo
36 Marek NOWICKI obrona praw człowieka
37 Czesław OKIŃCZYC współpraca polsko-litewska
38 Andrzej PALUCHOWSKI praca w Klubach Inteligencji Katolickiej
39 Krystyna SPRUSIŃSKA działalność wydawnicza - 57 -
40 Krzysztof STANOWSKI praca z młodzieżą
41 Wojciech STARZYŃSKI działalność wydawnicza i oświatowa
42 Antoni STAWIKOWSKI działalność związkowa i obywatelska
43 Piotr SZCZEPANIK śpiew – muzyka – poezja
44 Ewa SZUMAŃSKA pisarstwo i publicystyka
45 Wojciech WOJNAROWSKI twórczość muzyczna i kompozytorska
46 Wiesław ŻYŹNIEWSKI działalność wydawnicza
  1991
47 Witold BANACH praca społeczna na terenie Ostrowa Wielkopolskiego
48 ks. Stanisław BARTMIŃSKI praca społeczna i wychowawczo-oświatowa w Przemyślu
49 Ewa BERBERYUSZ dziennikarstwo i publicystyka na rzecz budowy demokracji
50 Bożena BRZEZIŃSKA praca społeczna i oświatowa na terenie Konina
51 Tomasz CHROMIŃSKI rehabilitacja dzieci specjalnej troski we Wrześni
52 Tomasz CYNGOT publicystyka
53 Mirosław CZECH przyjaźń i współpraca polsko-ukraińska - 58 -
54 Medard CZOBOT współpraca polsko-litewska
55 Aleksander DĄBROWSKI praca w Archiwum Wschodnim
56 Wojciech DOLATA publicystyka i dziennikarstwo na terenie Poznania
57 Wanda FALKOWSKA dziennikarstwo
58 Jan FRANCZYK współpraca polsko-litewska
59 Małgorzata GIŻEJEWSKA praca w Archiwum Wschodnim
60 Urszula GŁOWACKA działalność społeczno-kulturalna na terenie Podlasia
61 ks. Franciszek GŁÓD praca społeczna na rzecz biednych i dzieci z rozbitych rodzin
62 Waldemar GNIADEK publicystyka
63 Andrzej GRABOWSKI praca z młodzieżą na terenie Tarnowa
64 Jerzy JACHOWICZ dziennikarstwo
65 Alicja JANKIEWICZ praca na rzecz chorych dzieci i ich rodzin
66 Leszek JANKIEWICZ praca społeczna z młodzieżą w Skierniewicach
67 Wojciech KAMIŃSKI dziennikarstwo
68 Artur KASPRZYKOWSKI działalność wydawnicza - 59 -
69 Elżbieta KRUKOWSKA rozwój współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie wymiany studentów
70 Wojciech KSIĄŻEK publicystyka i budowa społeczeństwa obywatelskiego
71 Bolesław KUCZERAWY resocjalizacja i praca z dziećmi specjalnej troski
72 Janina LIMINOWICZ współpraca polsko-litewska
73 Katarzyna MADOŃ-MITZNER praca w Archiwum Wschodnim
74 Romuald MIECZKOWSKI współpraca polsko-litewska
75 Krzysztof MILLER fotografikadziennikarska
76 Jan MINCEWICZ kultura ludowa na Litwie
77 Urszula OETTINGEN troska o miejsca poległych na terenie Kielecczyzny
78 Marcin OLAJOSSY samopomoc chorych psychicznie i reforma więziennictwa
79 Aleksiej PAMIATNYCH ujawnienie zbrodni katyńskiej w ZSRR
80 Wiesław PLETENICKI działalność wydawnicza na Litwie
81 Grzegorz PRZEBINDA współpraca polsko-rosyjska w walce o demokrację
82 Gertruda PRZYBYLSKA praca na rzecz bezrobotnych, samotnych i starych
83 Leon RADZIEJEWSKI rozwój samodzielności wiejskiej w Żarnowcu - 60 -
84 Anna RUDZKA ruch Solidarności Rodzin na terenie Lublina
85 Swietłana SAWRASOWA organizowanie wakacji i leczenia dzieci czarnobylskich w Polsce
86 Halina SIKORA ochrona środowiska w Zawierciu
87 Iwona SMOLKA pisarstwo i krytyka
88 Henryk SOSNOWSKI historia i kultura polska na Litwie
89 Stefan SZCZYGŁOWSKI publicystyka
90 Anna ŚMIDECKA działalność obywatelska
91 Janusz TRZCIONKA działalność obywatelska i oświatowa
92 Anna UPIRÓW teatr dziecięcy w Jeleniej Górze
93 Rimvydas VALATKA współpraca polsko-litewska
94 Paweł WARCHOŁ współpraca między Polakami, Niemcami, Białorusinami
95 Adolf WISŁOWSKI współpraca polsko-ukraińska
96 Andrzej WOJCIECHOWSKI rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci w Toruniu
97 ks. Tadeusz ZALESKI praca w Fundacji im. Brata Alberta
98 Elżbieta ZAWACKA działalność obywatelska - 61 -
99 Barbara ZBROŻYNA twórczość plastyczna i praca pedagogiczna
100 Andrzej ZEYLAND pisarstwo
101 Jerzy ZIELIŃSKI praca społeczna i obywatelska na Górnym Śląsku
  1992
102 Jerzy ARMATA ratowanie dzieci chorych na raka krwi
103 Mieczysław BAGIŃSKI rozwój Technikum Rolnictwa Ekologicznego w Wojewodzinie
104 Adam BEDNARCZYK rozwój kultury w Iłży
105 Stanisław BRAŃSKI ochrona środowiska naturalnego
106 Barbara CHOLEWA samopomoc osób niepełnosprawnych
107 Krzysztof CZYŻEWSKI rozwój Fundacji „Pogranicze”
108 Jerzy FEDOROWICZ rozwój teatru ludowego w Nowej Hucie
109 Jerzy FIJAŁKOWSKI praca społeczna na Ziemi Staszowskiej
110 Barbara FUSTOSZENKO praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej
111 Teresa GĄSIOR-WYSOKIŃSKA praca społeczna w dziedzinie psychoterapii
112 Romuald GIECZEWSKI współpraca polsko-litewska - 62 -
113 Grażyna GRABOWSKA rozwój plastyki wśród dzieci w województwie tarnowskim
114 Mirosława HARCZUK rozwój twórczości plastycznej wśród chorych dzieci
115 Jagoda HERNIK praca nad zbliżeniem polsko-litewskim
116 Sokrat JANOWICZ praca nad zbliżeniem polsko-białoruskim
117 Barbara JÓŹWIAK rozwój Technikum Rolnictwa Ekologicznego w Wojewodzinie
118 Tomasz KASPRZYCKI praca na rzecz wydawnictw i bibliotek
119 Irena KEMPA ochrona środowiska na Śląsku
120 Wiesław KĘSIK praca społeczno-kulturalna w Ciechanowie
121 Piotr KOBIERECKI praca na rzecz wydawnictw i bibliotek
122 Władysław KORKUĆ krzewienie kultury na Wileńszczyźnie
123 Sławomir KOWALEWSKI rozwój Towarzystwa im. Edyty Stein
124 Adam KULIK praca nad zbliżeniem polsko-litewskim
125 Dominik KUZINIEWICZ krzewienie kultury na Wileńszczyźnie
126 Zygmunt KWIATKOWSKI praca społeczno-kulturalna w Golubiu
127 Marzena LISOWSKA organizacja i rozwój ruchu „Przymierza Rodzin” - 63 -
128 Agata MAMOŃ-PROKOP ochrona kościołów niemieckich i ukraińskich w Polsce
129 Bogdan MARTYNIUK ochrona zabytków sztuki cerkiewnej w Polsce
130 ks. Arkadiusz NOWAK pomoc dla ofiarAIDS
131 Maria PODLASIECKA praca dydaktyczno-wychowawcza
132 Ryszard PRASZKIER praca społeczna w Fundacji „Synapsis”
133 Genowefa ROMANOWSKA rozwój Technikum Rolnictwa Ekologicznego w Wojewodzinie
134 Danuta SENDERACKA rozwój Technikum Rolnictwa Ekologicznego w Wojewodzinie
135 Andrzej SOCHAŃSKI ochrona środowiska naturalnego
136 Wanda SROGA organizacja i rozwój ruchu „Przymierza Rodzin”
137 Wojciech SZROEDER rozwój Fundacji „Pogranicze”
138 Barbara THIEME rozwój teatru dziecięcego „Magapar” w Lubaczowie
139 Marian WITCZAK rozwój niezależnej telewizji lokalnej w Lubaniu
140 Jan Paweł WORONCZAK inwentaryzacja i ochrona cmentarzy żydowskich w Polsce
141 Jerzy WORONCZAK inwentaryzacja i ochrona cmentarzy żydowskich w Polsce
142 Maria WRONISZEWSKA praca z dziećmi upośledzonymi w Fundacji „Synapsis”- 64 -
143 Leszek ZAJĄCZKIEWICZ samopomoc chorych dializowanych w okręgu Gdańska
144 Andrzej ZARĘBSKI działalność społeczno-kulturalna na Kielecczyźnie
145 Anna ZECHENTER współpraca polsko-niemiecka
146 Marek ZIELIŃSKI publicystyka na rzecz współpracy z sąsiadami i ochrony mniejszości
  1993
147 Jan BERNAD praca nad zachowaniem i popularyzacją muzyki wschodniego pogra-nicza Polski
148 Rozalia BRAŃSKA praca wśród dzieci i młodzieży specjalnej troski
149 Anna CYBULSKA rozwój kultury i praca społeczna na terenie Woli Okrzejskiej
150 Antoni CYBULSKI rozwój kultury i praca społeczna na terenie Woli Okrzejskiej
151 Helena FILIPIONOK praca społeczna na Łotwie
152 Kazimierz FUGIEL praca społeczna na terenie Nowej Huty
153 Henryk GAPSKI praca w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej
154 Janina GŁOWECKA praca społeczna na Łotwie
155 Jarosław GOWIN pisarstwo na rzecz rozwoju myśli demokratycznej w Polsce- 65 -
156 Zygmunt IHNATOWICZ praca społeczna na Łotwie
157 Jarosław ISAJEWICZ rozwój przyjaźni i stosunków polsko-ukraińskich
158 Alina JANOWSKA-ZABŁOCKA działalność społeczna i obywatelska na terenie Żoliborza w Warszawie
159 Zdzisław JAROSZEWSKI praca społeczna w dziedzinie opieki psychiatrycznej
160 Waldemar JÓŹWIK rozwój twórczości poetów wiejskich
161 Damian KALBARCZYK praca nad rozwojem debat publicznych i kultury politycznej
162 Michał KIRSENKO działalność na rzecz zbliżenia polsko-ukraińskiego
163 ks. Leonard KOZŁOWSKI praca społeczna na Łotwie
164 Jan KRYPA działalność obywatelska na terenie Ziemi Puckiej
165 Wiktor KULERSKI praca społeczna w Fundacji „Edukacja dla Demokracji”
166 Ewa LESIK-MATUNIN praca w Instytucie Armii Krajowej oraz na rzecz przyjaźni polsko-żydow-skiej
167 Jadwiga LULEK-STEĆ praca na rzecz współpracy narodów Europy Środkowo-Wschodniej
168 Alicja MAJEWSKA-GAŁĘZIAK kształcenie pracowników pomocy społecznej
169 Adam MALDZIS działalność na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej - 66 -
170 Monika MAMIŃSKA praca w dziedzinie kultury pogranicza wschodniego i południowo-wschod-niego Polski
171 Warcisław MARTYNOWSKI działalność społeczna na Ziemi Kłodzkiej oraz rozwój przyjaźni pol-sko--czesko-słowackiej
172 Alicja MATCZAK rozwój kultury i praca społeczna na terenie Głowna
173 Barbara MÜNNICH praca społeczna w Archiwum Wschodnim
174 Władysław OBARZANEK praca w Towarzystwie im. Marii Konopnickiej w Przedborzu
175 Janka OCHOJSKA niesienie pomocy ofiaromwojnynaterenachbyłejJugosławii
176 Władysław OSZELDA praca społeczna na Śląsku Cieszyńskim
177 Tomasz PIETRASIEWICZ praca nad rozwojem kultury wielu narodów na kresach Polski
178 Wojciech PIOTROWICZ praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej i kultury na Litwie
179 Joanna PŁOTNICKA praca na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo w Domu „Przytulisko”
180 Aleksander PŁOTNICKI praca na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo w Domu „Przytulisko”
181 Genowefa PRONIEWICZ praca społeczna na terenie Kowna
182 Anna RAJNER praca z osobami specjalnej troski na Mokotowie w Warszawie
183 Jan SKARBEK organizowanie współpracy z Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami - 67 -
184 Grzegorz SOŁTYSIAK praca społeczna w Archiwum Wschodnim
185 Krzysztof STANOWSKI praca społeczna w Fundacji „Edukacja dla Demokracji”
186 Wojciech STAŃCZAK praca z dziećmi specjalnej troski w okolicach Otwocka
187 Mirosław SUPRUNIUK za przygotowanie wystawy „Kultury” paryskiej w Toruniu
188 Anna SZRETER praca społeczna dla Fundacji „Edukacja dla Demokracji”
189 A. TRIETIECKI za pomoc w ujawnieniu zbrodni katyńskiej
190 Wojciech TUREWICZ organizowanie ognisk wychowawczych dla dzieci na terenie Warszawy
191 Petras VALICKAS praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej
  1994
192 Kalina ANTONOWICZ działalność społeczna na terenie Pomorza
193 Piotr ANTOSZCZYSZYN praca społeczna na terenie Pęgowa na Dolnym Śląsku
194 Kazimierz BEŁC organizowanie grup terapeutycznych anonimowych alkoholików w zakła-dach karnych
195 Janusz BOGUCKI działalność na rzecz kultury polskiej
196 Krystyna BOJAHR praca społeczna i oświatowa na terenie Gdańska- 68 -
197 Alfred BORKOWSKI praca społeczna oraz rozwój służby zdrowia na terenie Ciechanowa
198 Józef BORZYSZKOWSKI praca społeczna i obywatelska na terenie kaszubsko-pomorskim
199 Maria DRUŻKOWSKA-PAŁUBA praca społeczna wśród pacjentów zakładów psychiatrycznych
200 Maciej DYNKOWSKI działalność obywatelska na terenie Sandomierza
201 Irina FIEDUSZCZAK praca w lwowskim oddziale Stowarzyszenia „Memoriał”
202 Tadeusz GAWIN działalność na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej
203 Anna Michajłowa GRISZINA praca w sekcji polskiej moskiewskiego oddziału Stowarzyszenia „Memoriał”
204 Krystyna GUTOWSKA praca społeczna w Fundacji „Edukacja dla Demokracji”
205 Teresa IZYDORKIEWICZ-IGNATOWICZ praca społeczna w Towarzystwie „Trzeźwość”
206 Krystyna JAROCKA praca społeczna w Fundacji „Emeryt”
207 Zenon JÓŹWICKI opieka nad bezdomnymi na Dworcu Centralnym w Warszawie
208 Barbara KARACZYŃSKA praca rehabilitacyjna wśród narkomanów i chorych na AIDS
209 ks. Tomasz KRÓL praca społeczna z młodzieżą na terenie Ursynowa w Warszawie
210 ks. Wacław KUBIAK praca społeczna wśród głuchoniemych na terenie Zduńskiej Woli i okolic
211 Stanisław KWIATKOWSKI praca społeczna w Towarzystwie „Trzeźwość”- 69 -
212 Wanda MADEJCZYK praca społeczna w Klubie Miłośników Sandomierza
213 Tadeusz MALEWICZ działalność na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej
214 ks. Jan MIKOS organizowanie schronisk dla starych, samotnych ludzi ze wsi
215 Zofia NICZKE praca społeczna w Fundacji „Emeryt”
216 Sylwester OSTROWICKI praca społeczna i obywatelska na terenie Helu
217 Jerzy OWSIAK zorganizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
218 Tadeusz PARNOWSKI praca społeczna na rzecz ofiarchorobyAlzheimera
219 Wanda POMIANOWSKA działalność obywatelska na terenie Kielecczyzny
220 Marian PRZEDPEŁSKI działalność na rzecz kultury na terenie Płocka i Ciechanowa
221 Andrzej PRZEWOŹNIK prace badawcze na temat Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziem-nego
222 Urszula RADWAŃSKA praca dla ratowania dzieci chorych na raka krwi
223 Anna SADOWSKA działalność na rzecz współpracy polsko-białoruskiej
224 Teresa SIELIWOŃCZYK praca społeczna na terenie Białorusi
225 Antonina SMOLARZ-BOGUCKA działalność na rzecz kultury polskiej
226 Jerzy SZEWS praca społeczna na terenie Pomorza- 70 -
227 Halina SZWARC praca społeczna na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
228 Józef TUMELIS praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej
229 Izabela TYRKIN działalność na rzecz współpracy polsko-białoruskiej
230 Wojciech ZAŁĘCKI praca obywatelska na terenie Supraśla
  1995
231 Marian ADAMCZYK działalność społeczna i obywatelska na terenie Władysławowa
232 Jan BZDĘGA działalność w dziedzinie kultury na Ziemi Gostyńskiej
233 Stanisław CZERKAS działalność na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej
234 Anna DAMENTKO działalność na rzecz kobiet i ich rodzin
235 Sergiej DUBAWIEC działalność na rzecz współpracy polsko-białoruskiej
236 Izabella DZIEDUSZYCKA działalność w ruchu „Przymierza Rodzin”
237 Beata FISZER zapoczątkowanie ruchu feministycznego w Polsce
238 Teresa GAŁAN praca społeczna w oddziale „Patronatu” w Białymstoku
239 Aleksandra GŁOWACKA dzałalność kulturalna i obywatelska w Sannikach
240 Jerzy GOŁĘBIEWSKI prowadzenie Domu Pomocy „Słoneczny” w Otwocku- 71 -
241 Elżbieta GRABAREK praca w dziedzinie oświaty na terenie Gdańska
242 Joanna GRODZICKA praca w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego
243 Mieczysław JACKIEWICZ działalność na rzecz współpracy z Białorusinami i Litwinami
244 Maciej KLEDZIK praca badawczo-pisarska z dziejów Powstania Warszawskiego
245 Józef KACZMAREK działalność na rzecz współpracy młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej
246 Bogdan KLICH działalność na rzecz współpracy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej
247 Maria KOKORZECKA-PIBER praca społeczna w oddziale „Patronatu” w Białymstoku
248 Włodzimierz KOPERKIEWICZ praca społeczna na terenie Opoczna
249 Narcyz KOZŁOWSKI praca społeczna na terenie Pomorza
250 Kazimierz KUC praca społeczna na terenie Krakowa
251 Anastazja LESZCZYŃSKA (siostra Domicela) praca społeczna wśród chorych i samotnych w Chrzanowie
252 Cezary LEŻEŃSKI praca społeczna w Kapitule „Orderu Uśmiechu”
253 ks. Zbigniew MALINOWSKI praca społeczna na rzecz dzieci i młodzieży
254 Wanda MIECZKOWSKA praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej
255 Aleh MINKIN rozwój polsko-białoruskiej współpracy kulturalnej- 72 -
256 Zuzanna PASŁAWSKA praca w Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicium” w Białymstoku
257 Teresa PAKOSZOWA praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej
258 Krzysztof PAWŁOWSKI założenie Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu
259 Adam PIETRZAK działalność w ruchu „Przymierza Rodzin”
260 Teresa PIWOŃSKA działalność kulturalna i obywatelska w Sannikach
261 Jolanta PLAKWICZ zapoczątkowanie ruchu feministycznego w Polsce
262 Wojciech PŁÓCIENNIK działalność w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym
263 Hanna REMBERTOWICZ praca społeczna w ruchu „Przymierza Rodzin”
264 Barbara RESZKO rozwój współpracy z Polakami na Białorusi i Litwie
265 Danuta ROSNER praca społeczna w Kapitule „Orderu Uśmiechu”
266 Helena SIKORSKA prowadzenie wzorowego Domu Starców w Oliwie
267 Teresa SIWAK prowadzenie wzorowego Domu Starców w Oliwie
268 Anna SIWEK zapoczątkowanie ruchu feministycznego w Polsce
269 Mirosław STARZYŃSKI inspirowanie cennych inicjatyw społecznych na terenie Warszawy
270 Ryszard SURMACZ praca na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości społeczno-kulturalnej Śląska- 73 -
271 Jacek Krzysztof ŚWIĘTOŃSKI praca społeczna w Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie
272 Krystyna TARGOŃSKA praca społeczna w Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie
273 Elżbieta TARKOWSKA prowadzenie Domu Pomocy „Słoneczny” w Otwocku
274 Piotr TODYS działalność na rzecz transportu dla niepełnosprawnych
275 Daniela TOMASIK działalność kulturalna i obywatelska w Sannikach
276 Wojciech TOMCZYK praca społeczna w Fundacji Pomocy OfiaromPrzestępstw
277 Alicja WALAS praca kulturalno-oświatowa w woj. wrocławskim
278 Jakub WYGNAŃSKI całokształt działalności społecznej i obywatelskiej
279 Gabriela WYSZYŃSKA praca społeczna w Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie
280 Alicja ZBYDEL-STAŃCZYK praca społeczna w Polskim Towarzystwie Ekonomiki Gospodarstwa Do-mowego
  1996
281 Danuta BRODOWSKA praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej
282 Leon BRODOWSKI praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej
283 Eligiusz BRULIŃSKI praca nad historią Armii Krajowej - 74 -
284 Anna BRZESKOT działalność kulturalna w Szymanowie
285 Ryszard CIEŚLA praca w Filharmonii im. Romualda Traugutta
286 Bożena CHECHLIŃSKA praca w Stowarzyszeniu LIVER
287 Jan CHECHLIŃSKI praca w Stowarzyszeniu LIVER
288 Cecylia CHRZĄŚCIK działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych
289 Tadeusz COZAC praca społeczna na terenie Bielska-Białej
290 Witold DĄBROWSKI praca w kwartalniku „Scriptores Scholarum” w Lublinie
291 Michał DOBRYNIN praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej
292 Anna DRĄŻKOWSKA działalność w Fundacji „Między Nami” w Lublinie
293 Zbyszek DRĄŻKOWSKI działalność w Fundacji „Między Nami” w Lublinie
294 Czesław JURCZYSZYN praca w Banku Żywności
295 Tadeusz KACZYŃSKI praca w Filharmonii im. Romualda Traugutta
296 Algis KALEDA praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej
297 ks. Edward KONKOL działalność w Stowarzyszeniu „Droga”
298 Włodzimierz KOPERKIEWICZ praca społeczna na terenie Opoczna- 75 -
299 Ewa KOWNACKA praca społeczna na terenie Władysławowa
300 Joanna KRASNODĘBSKA praca w Banku Żywności
301 Aleś KRAUCEWICZ praca na rzecz zbliżenia Polski i Białorusi
302 Adam KWAS praca w miesięczniku „Ziemia Kłodzka”
303 Józef KWIATKOWSKI działalność na rzecz zbliżenia polsko-litewskiego
304 Liza KYNAST praca w miesięczniku „Ziemia Kłodzka”
305 Beata MALISZKIEWICZ rozwój programu tolerancji w szkołach Opola
306 Janina MOSKALCZUK działalność kulturalna na terenie Bełchatowa
307 Cezary OBRACHT-PRONDZYŃSKI działalność obywatelska na terenie Pomorza
308 Wojciech ONYSZKIEWICZ praca w Banku Żywności
309 Halina OWCZAREK praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej
310 Stanisław PESTKA działalność obywatelska na terenie Pomorza
311 ks. Janusz POPŁAWSKI praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej
312 ks. Jan PIOTROWSKI praca społeczna na terenie Lipowca Kościelnego koło Mławy
313 Edward PIÓRKO praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej- 76 -
314 ks. Jacek PONIKOWSKI praca na rzecz ociemniałych w Niepołomicach
315 Petr POSLEDNY praca w miesięczniku „Ziemia Kłodzka”
316 Maria PUŁCZYŃSKA praca w Republice Korczakowskiej DYLINIARNIA w Krakowie
317 Tadeusz PUŁCZYŃSKI praca w Republice Korczakowskiej DYLINIARNIA w Krakowie
318 Barbara SADOWSKA działalność we Wspólnocie „Barka”
319 Tomasz SADOWSKI działalność we Wspólnocie „Barka”
320 Czesław SENIUCH praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej
321 Urszula SŁONINA-ŚWIĘCICKA praca społeczno-kulturalna w Podkowie Leśnej
322 Stanisław SROKOWSKI działalność w „Gazecie Dzieci”
323 Jerzy SURWIŁO praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej
324 Aleksandra ŚLUSAREK pomoc w osiedlaniu Polaków z Kazachstanu w Niepołomicach
325 Barbara WEIGL rozwój programu tolerancji w szkołach Opola
326 ks. Marek WASZTYL prowadzenie Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie
327 Robert WYRÓD praca społeczno-artystyczna na terenie Krakowa
328 Krystyna WYSOCKA praca obywatelska na terenie Jastarni- 77 -
329 Tadeusz ZAWADOWSKI działalność kulturalna w Zduńskiej Woli
330 Grzegorz ŻUK praca w kwartalniku „Scriptores Scholarum” w Lublinie
331 Sławomir ŻUREK praca w kwartalniku „Scriptores Scholarum” w Lublinie
  1997
332 Maryla ALEKSIEJEW praca z ludźmi chorymi psychicznie
333 ks. Andrzej AUGUSTYŃSKI praca z młodzieżą w Krakowie
334 Adam BŁASZKIEWICZ działalność na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej
335 Adam BULIŃSKI ochrona Opactwa Cystersów w Sulejowie
336 Mikołaj BUSZKO działalność społeczno-kulturalna w Hajnówce
337 Andrzej CHLEWICKI praca w Domu św. Jacka na Jamnej w Tarnowskiem
338 Zbigniew CHŁAP praca w stowarzyszeniu „Lekarze Nadziei”
339 Edyta DEGUTIENE praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej
340 Zbigniew GAJEWSKI działalność na rzecz przyjaźni polsko-serbołużyckiej
341 Alicja GAŁUSTOWA praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej
342 Jan GÓRA praca w Domu św. Jacka na Jamnej w Tarnowskiem- 78 -
343 Jadwiga JAŁOWIEC-BRATCZAK nowatorskie metody pracy nauczycielskiej
344 Zofia JANKOWSKA praca w Fundacji SANUS w Ostródzie
345 Irena KOCH praca na rzecz niewidomych i innych chorych
346 Krystyna KORPIŃSKA praca w przytulisku dla bezdomnych kobiet w Krakowie
347 Antoni KRAUS praca w „Domu Ciepła” w Rembertowie
348 Grzegorz LINKOWSKI twórczość filmowanarzecztolerancji
349 Zbigniew MACIEJEWSKI działalność na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej
350 Anna MADEYSKA praca w fundacji „Lutnia Staropolska” w Jordanowie
351 Andrej MAJSIAJONAK praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej
352 Włodzimierz MARCHEL praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej
353 Helena MAŚLANA praca artystyczna wśród niepełnosprawnych
354 Jakub MIAZEK ochrona Opactwa Cystersów w Sulejowie
355 Aleksander MILINKIEWICZ praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej
356 Włodzimierz MOKRY praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej
357 Mieczysław MYCZAKOWSKI praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej- 79 -
358 Romuald NARUNIEC praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej
359 Fiodor NIUŃKO działalność na rzecz współpracy polsko-białorusko-litewskiej
360 Regina OSOWICKA praca społeczna w Piaśnicy koło Wejherowa
361 Piotr PAWŁOWSKI praca w piśmie „Integracja”
362 Mieczysław PIĄTEK praca społeczna wśród mieszkańców Krakowa
363 Antoni PILCH praca w fundacji „Lutnia Staropolska” w Jordanowie
364 Janusz PLAPIS praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej
365 Krystyna REDLICKA praca na rzecz dzieci niepełnosprawnych na Ziemi Puckiej
366 Aleksander SOKOŁOWSKI praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej
367 Szakir SALIMOW propagowanie kultury polskiej wśród Tatarów Krymskich
368 Maria TWORZYK praca w przytulisku dla bezdomnych kobiet w Krakowie
369 Magdalena TYSZKIEWICZ praca na rzecz pacjentów psychiatrycznych
370 Stanisław WAŁKIEWICZ praca na rzecz upośledzonych umysłowo w Pakówce
371 Jerzy WASZKIEWICZ praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej
372 Barbara WĄSOWICZ praca z młodzieżą upośledzoną w Krakowie- 80 -
373 Maciej WĄSOWICZ praca z młodzieżą upośledzoną w Krakowie
374 Stanisław WIDTMANN praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej
375 Zbigniew WIERZBICKI zwalczanie patologii społecznych
376 Helena WIĘCKOWSKA działalność na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Krakowie
377 Andrzej WOLSKI praca terapeutyczna wśród dzieci autystycznych
378 Tadeusz ZASKÓRSKI ochrona Opactwa Cystersów w Sulejowie
  1998
379 Jacek BALUCH praca na rzecz przyjaźni polsko-czeskiej
380 Jan BUJNOWICZ praca na rzecz osób niepełnosprawnych
381 Kazimierz CHUDZIŃSKI praca społeczna na terenie Strzelna
382 ks. Michał CZAJKOWSKI praca na rzecz porozumienia z Żydami
383 Andrzej DARGA praca w Gdańskim Stowarzyszeniu Dializowanych
384 Julian GOLAK praca w wydawnictwie „Ziemia Kłodzka”
385 Maria GDULA-ARGASIŃSKA praca w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
386 ks. Roman INDRZEJCZYK praktyczne szerzenie ekumenizmu- 81 -
387 Artur JABŁOŃSKI praca dziennikarska na Kaszubach
388 Zofia KŁAKÓWNA nowatorska praca dydaktyczna
389 Zofia KOŁAKOWSKA praca w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
390 Maria KOŚCIÓŁEK praca na rzecz osób niepełnosprawnych
391 Przemysław KRĘŻEL praca na rzecz osób niesłyszących w Łodzi
392 Olga ŁOBACZEWSKA praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej
393 Tadeusz MOSKAL praca wśród dzieci specjalnej troski
394 Stefan MUNCH praca w Stowarzyszeniu Pro Musica Antiqua w Lublinie
395 ks. Stanisław MUSIAŁ walka z antysemityzmem
396 Marek NEY-KRWAWICZ popularyzowanie najnowszej historii Polski
397 ks. Marek NOWAK działalność na rzecz dialogu polsko-żydowskiego
398 Maria ORKISZ praca na rzecz osób niepełnosprawnych
399 Roman PESTKA praca społeczna w Pabianicach i okolicy
400 ks. Ludwik PIECHNIK praca na rzecz dzieci i młodzieży w Krakowskiem
401 Eugeniusz PRYCZKOWSKI praca dziennikarska na Kaszubach- 82 -
402 Marian REMBELSKI praca społeczna na terenie Bodzentyna i okolic
403 ks. Jacek SALIJ praca na rzecz tolerancji
404 Antoni ŚWISTAK praca na rzecz osób niepełnosprawnych
405 Jan TURNAU praca publicystyczna na rzecz ekumenizmu i tolerancji
406 Ryszard ZAŁUSKA praca na rzecz przyjaźni Polski z Litwą, Białorusią, Ukrainą i Bułgarią
407 ks. Andrzej ZUBERBIER praca na rzecz ekumenizmu
  1999 – wiosna  
408 Krzysztof GIERAT praca na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie
409 ks. Marek GŁOWNIA praca w Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modli-twy w Oświęcimiu
410 Kalina GRACZ praca społeczna w Fundacji Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu
411 Ewa GRUCA-PAZERA praca z młodzieżą niepełnosprawną w Gdańsku
412 Aleksandra HNATIUK praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej
413 Stanisław JABŁONKA praca w Fundacji im. Brata Alberta we Wroclawiu
414 Filip JAROSZYŃSKI prac w Towarzystwie Przyjaciół Janowca nad Wisłą- 83 -
415 Kazimierz JEDNORÓG praca przy rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym w Opolu
416 Teresa JEDNORÓG praca przy rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym w Opolu
417 Mieczysław KOZŁOWSKI praca wśród niewidomych i niepełnosprawnych
418 Janina KUŚ praca w Fundacji „Płomyk” na ziemi witowskiej
419 Leszek KWASEK praca w Towarzystwie Przyjaciół Janowca nad Wisłą
420 Stanisław LATAŃSKI praca społeczna na terenie Gdyni
421 Janusz MAKUCH praca przy organizacji Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie
422 Marian MARCHOW praca w Koszalińskim Towarzystwie Trzeźwości
423 ks. Mirosław MIKULSKI praca z młodzieżą
424 Ludwika NIŻYŃSKA praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej
425 Bohdan OSADCZUK praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej
426 Iwona PARNOWSKA praca w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Wrzeszczu
427 Melitta SALLAI praca w Akademii św. Jadwigi w Morawie
428 Piotr SOBAŃSKI praca w Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie
429 Janina SOSABOWSKA praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej- 84 -
430 Tadeusz STEGNER praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej
431 Stanisław STĘPIEŃ praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej
432 Janusz STRZEŚNIEWSKI praca społeczna w Fundacji Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu
433 Andrzej SZYMANEK praca w Towarzystwie Przyjaciół Janowca nad Wisłą
434 ks. Bogusław WOŁYŃSKI praca społeczna na terenie Lublina
435 Robert ZABORSKI praca z młodzieżą na terenie Gdańska
  1999 – jesień  
436 Felicja BASKA-BORZYSZKOWSKA praca społeczna w regionie kaszubsko-pomorskim
437 Ałła BINERT praca społeczna w Grodnie na Białorusi
438 Wacław CZAKON praca w fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo” w Lublinie
439 ks. Kazimierz HOŁA praca społeczna w „Rodzinie Kolpinga”
440 Wojciech JAŹWIEC praca społeczna na terenie Chorzowa
441 Jowita KĘCIŃSKA praca społeczna na ziemi złotowskiej
442 Irena KRUCZEK praca z młodzieżą „U Siemiachy” w Krakowie
443 Krystyna MRUGALSKA praca przy rewalidacji osób upośledzonych umysłowo- 85 -
444 Stefan NAWROT praca w „Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód”
445 Mieczysław OBIEGAŁKA praca społeczna na rzecz trzeźwości i rozwiązywania problemów alkoholowych
446 Bogusław PIETRUS działalność na rzecz osób jąkających się
447 Stanisław PIJANOWSKI działalność regionalna w Głuchej Puszczy
448 Janusz PRZEWŁOCKI działalność w „Ośrodku KARTA”
449 Ewa SIATKOWSKA praca w dziedzinie kultury serbołużyskiej
450 Henryk STANKIEWICZ praca społeczna na terenie Wejherowa i okolic
451 Jerzy STARZYŃSKI praca w społeczności łemkowskiej w Legnicy
452 Ewa SZYMCZAK praca w fundacji „Pomoc społeczna SOS”
453 Norbert WOJCIECHOWSKI praca wydawnicza na rzecz kultury polskiej krajowej i zagranicznej
  2000 – wiosna  
454 Adam BARTOSZ kreowanie postaw tolerancji wobec mniejszości narodowych oraz działal-ność kulturalna na terenie Tarnowa
455 Antoni BARTOSZ praca edukacyjno-kulturalna w Stowarzyszeniu Willa Decjusza w Krakowie
456 Jolanta BIELECKA praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w Gdyni- 86 -
457 Teresa BRUŻEWICZ działalność opiekuńcza na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Wilna
458 Maria CZYŻYKOWSKA-KARCZEWSKA praca z dziećmi i młodzieżą na terenie Skierniewic
459 ks. Jan HAUSE działalność ekumeniczna
460 Waldemar JANDA twórczość filmowaitelewizyjnapoświęconamniejszościomnarodowymi etnicznym
461 Stanisław KOGUT działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
462 Krzysztof KRZYŻANOWSKI twórczość filmowaitelewizyjnapoświęconamniejszościomnarodowymi etnicznym
463 siostra Joanna LOSSOW działalność ekumeniczna
464 Jan MADER praca wychowawczo-opiekuńcza z dziećmi na terenie Krakowa
465 Krystyna MADER praca wychowawczo-opiekuńcza z dziećmi na terenie Krakowa
466 Janusz MARSZAŁEK prowadzenie wioski dziecięcej im. Janusza Korczaka w Rajsku koło Oświę-cimia
467 Irena OBUCHOWSKA działalność i publicystyka wychowawcza
468 Marek MICHALAK praca w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w Świdnicy
469 Zbigniew PAKUŁA praca dziennikarska i opracowania historyczne na temat Żydów w Pozna-niu i Wielkopolsce - 87 -
470 ks. Henryk PAPROCKI działalność ekumeniczna
471 Maria PAWLUKIEWICZ działalność na rzecz opuszczonych i bezdomnych na terenie Gdańska
472 Andrzej PAWLUKIEWICZ działalność na rzecz opuszczonych i bezdomnych na terenie Gdańska
473 Sławomir PAWŁOWSKI działalność opiekuńcza na rzecz bezdomnych mężczyzn w Gdyni
474 Eugenia PROKOP-JANIEC praca w dziedzinie historii literatury polsko-żydowskiej
475 Ryszard STRYJECKI rozwijanie twórczości rzeźbiarskiej wśród niewidomych i głuchoniemych
476 Robert SZUCHTA praca wychowawcza i kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży
477 ks. Biskup Zdzisław TRANDA działalność ekumeniczna
478 Andrzej TARCZYŃSKI praca z dziećmi i młodzieżą na terenie Łodzi
479 Władysław TOMCZYK praca na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Trzebini
480 Janina WEHRSTEIN praca w dziedzinie pomocy, opieki i resocjalizacji więźniów w okręgu gdańskim
481 Marzena ZDUŃCZYK działalność opiekuńcza na rzecz bezdomnych mężczyzn w Gdyni
  2000 – jesień  
482 Józef BARAN działalność kulturalna na terenie Strzelna
483 Bogumiła BERDYCHOWSKA praca na rzecz tolerancji i dobrych stosunków z sąsiadami Polski- 88 -
484 Jacek BOŻEK działalność kulturalna i ochrona środowiska
485 Marek BRAND praca w grupie teatralnej „Winda” w Gdańsku
486 Joanna BRAŃSKA działalność na rzecz zbliżenia polsko-żydowskiego
487 siostra Ksawera Genowefa CYMAN praca w Domu Pomocy Społecznej w gminie Pelplin
488 ojciec Roman DEYNA praca w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku
489 Ludmiła GAJCZEWSKA praca w Towarzystwie Polsko-Serbołużyckim
490 Lech GOLCZYŃSKI praca na rzecz niepełnosprawnych w Łodzi
491 Henryka KRZYWONOS-STRYCHALSKA prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Gdańsku
492 Maria KULCZYŃSKA-SUCHOCKA praca społeczna na rzecz samotnych matek i bezdomnych
493 Leokadia ŁUSZCZ prowadzenie jadłodajni „Caritas” dla bezdomnych w Słupsku
494 Irena MIELEWCZYK praca społeczna na terenie Gdyni
495 Jan OBERBEK praca w Stowarzyszeniu Sacro-Art w Krakowie
496 ojciec Stanisław OBIREK praca w Centrum Kultury i Dialogu w Krakowie
497 Krzysztof ORSZAGH działalność w Stowarzyszeniu Przeciwko Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej - 89 -
498 Zbigniew PAKUŁA praca dziennikarska i opracowania historyczne na temat Żydów w Pozna-niu i Wielkopolsce
499 Maria ROGOWSKA praca w Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie
500 Zygmunt WALKOWSKI praca na rzecz dokumentacji walk 1939-1945
501 Teresa ZALESKA praca na rzecz osób niepełnosprawnych
  2001 – wiosna  
502 Mirosław BOJSAN praca na rzecz bezdomnych w Przegalinie k. Gdańska.
{tooltip}Laudacja{end-link}Stworzyli schroniska dla bezdomnych mężczyzn z Trójmiasta{end-tooltip}, a teraz je prowadzą, realizując jednocześnie program wychodzenia z bezdomności. Na wniosek pani Teresy Siwak Pan Mirosław Bojsan otrzymuje nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za pracę na rzecz bezdomnych w Przegalinie k/Gdańska. Również na wniosek pani Teresy Siwak Pan Wojciech Bystry otrzymuje nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „pracę społeczną dla bezdomnych w Gdańsku"{end-tooltip}
503 Wojciech BYSTRY praca na rzecz bezdomnych w Przegalinie k. Gdańska.
Stworzyli schroniska dla bezdomnych mężczyzn z Trójmiasta, a teraz je prowadzą, realizując jednocześnie program wychodzenia z bezdomności. Na wniosek pani Teresy Siwak Pan Mirosław Bojsan otrzymuje nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za pracę na rzecz bezdomnych w Przegalinie k/Gdańska. Również na wniosek pani Teresy Siwak Pan Wojciech Bystry otrzymuje nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „pracę społeczną dla bezdomnych w Gdańsku”
504 ojciec Hieronim CYRAŃSKI organizuje w swojej parafii w Gdyni pomoc dla chorych, niepełnosprawnych i dzieci. Zgromadził wokół siebie grono wolontariuszy i stworzył “SOS Franciszkańskie” gotowe przybyć z pomocą w każdej chwili. Na wniosek pani Teresy Siwak Ojciec Hieronim Cyrański otrzymuje nagrodę Im. Eudoksji Rakowskiejza „pracę charytatywną w “SOS Franciszkańskim” w Gdyni”.
505 Ewa DUDZIAK Podjęła się niezmiernie trudnej pracy z chorymi psychicznie. Stworzyła zespół teatralny, którego aktorami są chorzy psychicznie. Zespół z powodzeniem występuje w kraju i za granicą. Na wniosek prof. Jerzego Kłoczowskiego Pani Ewa Dudziak otrzymuje nagrodę Im. Eudoksji Rakowskiej Za „pracę z chorymi psychicznie w Lubelskiem”.
506 Stanisław DUSZYŃSKI Powołał w Toruniu Fundację DUCHA dla rehabilitacji ludzi niepełnosprawnych. Jest jej szefem i dobrym “duchem”. Na wniosek ks. Stanisława Kardasza pan Stanisław Duszyński otrzymuje nagrodę za „pracę w dziedzinie rehabilitacji niepełnosprawnych w Toruniu”.
507 Teodor GOCZ Ratuje od zapomnienia kulturę i tradycje Łemków. W Zyndranowej stworzył muzeum kultury łemkowskiej i organizuje rozmaite imprezy o tematyce łemkowskiej. Na wniosek p. Joanny Dunikowskiej p. Teodor Gocz otrzymuje nagrodę za „pracę na rzecz kultury łemkowskiej w Zyndranowej”.
508 Aleksander GURJANOW Pracuje w Moskwie dla “Memoriału”.Wydobywa z archiwów KGB dokumenty zbrodni sowieckich na Polakach. Na wniosek Ośrodka “Karta”p. Aleksander Gurjanow otrzymuje nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „pracę nad udokumentowaniem zbrodni sowieckich na Polakach”.
509 Marek KACZANOWSKI Założył integracyjną drużynę harcerską młodzieży niepełnosprawnej i młodzieży zagrożonej. Wyjeżdża z nimi na obozy, prowadzi z nimi zajęcia muzyczne i teatralne. Na wniosek p. Teresy Siwak pan Marek Kaczanowski otrzymuje nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „pracę z młodzieżą niepełnosprawną w Gdańsku”.
510 ks. Czesław MARCHEWICZ Stworzył i prowadzi Osadę “Burego Misia” dla niepełnosprawnych, których rodzice czy opiekunowie pomarli. Na wniosek p. Teresy Siwak Ks. Czesław Marchewicz otrzymuje nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „pracę na rzecz niepełnosprawnych w Nowym Klinczu k/Kościerzyny”.
511 Janina MIERZEJEWSKA-BĄK prowadzi od lat w Sopocie Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Na wniosek pani Teresy Siwak p. Janina Mierzejewska-Bąk otrzymuje nagrodę im. Krystyny i Bolesława Singlerów za „pracę w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sopocie.
512 siostra Zofia ŁEBEDOWICZ ze zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Marii budują Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej pod Przemyślem, a właściwie zbudowały już jego część. Ma być otwarty na różne wyznania, kultury i tradycje. Na wniosek p. Joanny Dunikowskiej Siostra Zofia Łebedowicz otrzymuje nagrodę za „budowę Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej pod Przemyślem”. Również na wniosek p. Joanny Dunikowskiej siostra Irena Skiba otrzymuje nagrodę za „budowę Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej pod Przemyślem”.
513 Zbigniew NOWAK stworzył miesięcznik “Tygiel kultury”, na którego łamach toczą się dyskusje w poszukiwaniu prawdy historycznej na temat nas i naszego sąsiedztwa. Na wniosek zmarłego red. Jerzego Giedroycia p. Zbigniew Nowak otrzymuje nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „prowadzenie miesięcznika “Tygiel Kultury”.
514 Olga OLSZEWSKA Jest lekarzem i inicjatorką i założycielką unikalnej w Kraju Biblioteki Rodzinnej , której celem jest promocja i edukacja w dziedzinie zdrowia fizycznego i psychicznego. Na wniosek pana Leszka Zaleskiego Pani Olga Olszewska otrzymuje nagrodę za „pracę na rzecz rodziny i humanizacji życia w Toruniu”.
515 ks. Stanisław OPOCKI To duszpasterz i opiekun Romów. Po raz pierwszy zorganizował w Polsce klasy romskie, w których uczą się dzieci narodowości cygańskiej, które przedtem porzuciły szkołę. Na wniosek pani Barbary Weigl Ks. Stanisław Opocki otrzymuje nagrodę za „pracę społeczną wśród Romów”.
516 Maria PAMUCKA jest lekarzem onkologiem. Pracuje społecznie na rzecz dzieci i kobiet chorych bądź zagrożonych chorobą nowotworową. Na wniosek pani Barbary Weigl p. dr Maria Pamucka otrzymuje nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „pracę społeczną na rzecz prewencji chorób nowotworowych w Opolu”.
517 Ryszard RAKOWSKI Jest szefem niezmiernie Biura krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jest ona niezmiernie zaslużona w promowaniu najbardziej utalentowanych dzieci. Jego niekłamany entuzjazm dla idei pomocy dzieciom i dbania o ich talenty udziela wszystkim wybitnym osobom wspołpracującym z nim. Na wniosek p. Barbarty Weigl p. Ryszard Rakowski otrzymuje nagrodę im. Krystyny i Bolesława Singlerów „za pracę w Krajowym Funduszu na Rzecz Dzieci”.
518 Joachim RUSSEK Prowadzi Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Działalność centrum jest adresowana głównie do Polaków, a jego zadaniem jest – jak sam mówi - “demitologizacja obrazu Żyda w polskich głowach”. Na wniosek p. Joanny Dunikowskiej p. Joachim Russek otrzymuje nagrodę za pracę w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie.
519 siostra Irena SKIBA ze zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Marii budują Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej pod Przemyślem, a właściwie zbudowały już jego część. Ma być otwarty na różne wyznania, kultury i tradycje. Na wniosek p. Joanny Dunikowskiej Siostra Zofia Łebedowicz otrzymuje nagrodę za „budowę Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej pod Przemyślem”. Również na wniosek p. Joanny Dunikowskiej siostra Irena Skiba otrzymuje nagrodę za „budowę Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej pod Przemyślem”.
520 Michał STANOWSKI od 10-ciu lat prowadzi świetlicę i klub animatorów w Lublinie. Jest tam miejsce dla młodzieży niepełnosprawnej i trudnej, a studenci pełnią rolę opiekunów. Na wniosek prof. Jerzego Kłoczowskiego p. Michał Stanowski otrzymuje nagrodę im. Krystyny i Bolesława Singlerów za „pracę z młodzieżą niepełnosprawną w Lublinie”
521 Piotr TROCHANOWSKI łemkowski poeta, popularyzator kultury łemkowskiej. Jej podtrzymanie to w znacznej mierze jego zasługa. Na wniosek p. Joanny Dunikowskiej Pan Piotr Trochanowski otrzymuje nagrodę za „pracę na rzecz kultury łemkowskiej”.
522 Jerzy WCISŁOWSKI Od 10-ciu lat jet kierownikiem Ośrodka Adaptacyjnego dla niepełnosprawnych w Sopocie. Ten pełen zapału wychowawca i opiekun uczy ich samodzielności życiowej i zaradności. Na wniosek p. Teresy Siwak p. Jerzy Wcisłowski otrzymuje nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „pracę na rzecz niepełnosprawnych w Sopocie”.
  2001 – jesień  
523 Cecylia BIEGAŃSKA zorganizowanie Międzyuczelnianej Fundacji „Pro Homine” we Wrocła-wiu
524 Anna DRAGAN praca społeczna na terenie Konina- 91 -
525 Łarysa FILIPOWA praca z bezdomnymi, narkomanami i nieuleczalnie chorymi w Warszawie
526 Halina KARLAK założenie niezależnej szkoły w Kunkowej w Beskidzie Niskim
527 Joanna KOLEFF-PRACKA działalność na rzecz ekumenizmu i tolerancji
528 Janusz LASKA działalność społeczna i oświatowa w Kłodzku
529 Maria KOZIELECKA praca z dziećmi specjalnej troski w Gdyni
530 Iwona LEMIESZ działalność społeczna i oświatowa w Kłodzku
531 Aleksander ŁYSEK stworzenie Fundacji „Jestem” im. Michała Jakuba Łyska na rzecz mło-dych ofiarprzemocy
532 Mieczysław MACIEJAK działalność na rzecz przyjaźni polsko-estońskiej
533 Józef MATUSZKIEWICZ działalność społeczno-kulturalna na terenie Strzelna
534 Kazimierz MAŁKOWSKI praca społeczna na terenie Gdyni
535 Waldemar NOCNY praca społeczna na terenie Gdańska
536 Wojciech OWCZARZ praca w stowarzyszeniu ekologiczno-kulturalnym „Gaja”
537 Dariusz PACZKOWSKI praca na rzecz przezwyciężania ksenofobii i rasizmu
538 ks. Roman PRACKI działalność na rzecz ekumenizmu i tolerancji- 92 -
539 Piotr SANETRA działalność na rzecz ekumenizmu i tolerancji
540 Anna SOBOTA praca na rzecz bezdomnych w Gdańsku
541 Anna SZCZEPANIK zorganizowanie Międzyuczelnianej Fundacji „Pro Homine” we Wrocławiu
542 Janusz WITAK praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej
543 Jacek WOJTYSIAK działalność na rzecz ekumenizmu i tolerancji
  2002 – wiosna  
544 Piotr CEJNÓG promowanie i wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieży oraz służba na rzecz pojednania między narodami
545 Eugenia CHAJDAROWA opieka nad byłymi więźniami obozów sowieckich oraz badanie losów Polaków represjonowanych w sowieckich łagrach
546 Grażyna DĄBROWSKA prowadzenie noclegowni w Gdańsku na Fortach
547 Georg HOFFMANN działalność na rzecz współpracy i pojednania polsko-niemieckiego oraz partnerstwa miast Nowa Ruda i Castropp-Rauxel
548 Zofia KIRSZENSTEIN praca na rzecz osób niepełnosprawnych, biednych i potrzebujących pomo-cy w gminie Smętowo Graniczne
549 Alina KOZIŃSKA-BAŁDYGA prowadzenie programu „Mała Szkoła”
550 Monika KRAJEWSKA zaangażownie w dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce i rozwijanie ducha tolerancji- 93 -
551 Stanisław KRAJEWSKI zaangażowanie w dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce i rozwijanie ducha tolerancji
552 Sławomir KREJA praca na rzecz osób niepełnosprawnych, biednych i potrzebujących pomo-cy na terenie gminy Smętowo Graniczne
553 Danuta KURCZAB działalność w Stowarzyszeniu „Dialog i Współpraca” na rzecz porozumie-nia ludzi różnych kultur, narodów i religii
554 Ewa PREISNER działalność w ramach Stowarzyszenia Wspierania Onkologii „Unicorn”
555 Mariola SCHIECK działalność społeczna w Centrum Pomocy Bliźniemu Stowarzyszenia „Monar”
556 Kuba STĘPNIAK prowadzenie wszechstronnej działalności charytatywnej
557 Grzegorz STRĘK niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym na terenie Strzelna
558 Elwira TWARDOWSKA prowadzenie Młodzieżowego Klubu „Plama” zajmującego się uposzech-nianiem kultury i sztuki w Gdańsku
  2002 – jesień
559 siostra Nulla Barbara BRODA praca społeczna na terenie Lwowa
560 siostra Antonina KAMILEWSKA praca społeczna na terenie Lwowa
561 siostra Teresa BRZEZIŃSKA praca społeczna w Lublinie
562 Maria CIEŚLIK praca na rzecz osób niepełnosprawnych w Jerzmanowicach- 94 -
563 Krzysztof CZUMA praca społeczna na rzecz chorych psychicznie na Śląsku
564 Anna DYMNA praca społeczna na terenie Krakowa
565 Mirosława JEZIOR praca społeczna w Gdyni
566 Grażyna KORZENIOWSKA praca na rzecz kobiet po mastektomii w Krakowie
567 Paweł LECHOWSKI praca wśród Romów
568 ks. Dariusz LEMAN praca społeczna na terenie Gdańska
569 Urszula MRÓZ prowadzenie hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej
570 Maciej PAZERA praca w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym
571 Andrzej PIÓRKOWSKI praca w Fundacji im. Brata Alberta
572 Anna PREŚ praca na rzecz chorych dzieci, sierot i niepełnosprawnych
573 Wiktor SZAŁKIEWICZ praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej
574 ks. Lucjan SZCZEPANIAK praca na rzecz chorych dzieci
575 Zbigniew WOJCIECHOWSKI praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej
576 Gabriela ZATUSZEWSKA praca społeczna na terenie Strzelna
577 Urszula ŻARDECKA praca wśród osób przewlekle chorych w Gdyni - 95 -
578 Zdzisław ŻELAZNY praca charytatywna na terenie Krakowa
579 Zofia ŻELAZNY praca charytatywna na terenie Krakowa
  2003 – wiosna
580 Teresa BAZAŁA działalność na rzecz przyjaźni polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej
581 Ewa BOROWCZYK działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Damnicy
582 Cecylia CZERNIKIEWICZ działalność kulturalna i praca społeczna z młodzieżą w Bodzentynie
583 Adam CHŁOPEK działalność społeczno-oświatowa w Drohobyczu
584 Krystyna GIL praca społeczna na rzecz małopolskich Romów i założenie Stowarzysze-nia Kobiet Romskich
585 Marta GUTOWSKA praca w Stowarzyszeniu Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami
586 Dora KACNELSON obrona praw mniejszości narodowych i działalność na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i polsko-ukraińskiego
587 Ines KIERZKOWSKA-ŻUK działalność społeczna na rzecz czasopisma „Obyczaje”
588 ojciec Przemysław KONKEL działalność charytatywna w Wejherowie
589 Inga MACH działalność na rzecz kultury kaszubskiej
590 Elżbieta MAŁANICZ-ONOSZKO kształcenie muzyczne dzieci autystycznych w ramach „Latającej Akademii”- 96 -
591 Tadeusz ODOWSKI praca społeczna na rzecz młodzieży w Rumii
592 Arleta RUTKOWSKA praca na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Gdańsku
593 Michał SOBELMAN działalność publicystyczna i twórczość filmowanarzeczpojednaniapolsko-żydowskiego
594 Aneta STODULSKA działalność teatralna z osobami niepełnosprawnymi w Lublinie
595 Maria SULIMA praca na rzecz przyjaźni między narodami polskim i białoruskim
596 Bożena SZYMAŃSKA-UGOWSKA działalność kulturalna i społeczna na terenie Kaszub
  2003 – jesień  
597 Mirosław BANDEL działalność na rzecz zbliżenia między Polakami i Rosjanami
598 Barbara CWALINA wieloletnia działalność wychowawcza i stworzenie rodzinnego domu dziecka w Biłgoraju
599 Inka DOWLASZ działalność artystyczno-terapeutyczna i wychowawcza w nowohuckim Teatrze Ludowym
600 Elżbieta GURSKA praca na rzecz niesłyszących w Gdyni
601 Maria JANIK stworzenie i prowadzenie domu dla samotnych i bezdomnych w Pobro-szynie koło Opatowa
602 Joanna KUZAJ krzewienie kultury muzycznej i popularyzacja muzyki chóralnej na tere-nie Lublina - 97 -
603 Zofia LANGOWSKA praca społeczna na rzecz wychowania i kształcenia młodzieży na terenie Pomorza Zachodniego
604 ks. Kazimierz LEWANDOWSKI praca na rzecz młodzieży biednej i pozbawionej domów rodzinnych w Sa-lezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu koło Broczyna
605 Jan MĄKOSA praca na rzecz bezdomnych na Pomorzu
606 Waldemar MIREK stworzenie Fundacji „Galeria na Prowincji” i działalność kulturalna w Lublinie
607 Jan KAWECKI stworzenie Fundacji „Galeria na Prowincji” i działalność kulturalna w Lublinie
608 Anna NIEWIAROWSKA-ZAWILSKA wieloletnia praca w zakresie pedagogiki artystycznej na rzecz dzieci i mło-dzieży w Gdańsku
609 Marian PRZYBYLSKI działalność społeczna i publicystyczna na terenie Strzelna
610 Grażyna SOCHACKA praca na rzecz bezdomnych na Pomorzu
611 Ewa STACHOWSKA działalność kulturalna w Miasteczku Krajeńskim
612 ks. Edmund WIERZBOWSKI praca na rzecz głuchoniemych, chorych na raka i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej na terenie Gdyni
613 Krzysztof ZAKRZEWSKI praca na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Siedlec
614 Maria ZBOREK działalność na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo na Orawie
615 ks. Leszek ZIOŁA praca na rzecz młodzieży biednej i pozbawionej domów rodzinnych w Sa-lezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu koło Broczyna - 98 -
  2004 – wiosna
616 Andrzej CECHNICKI działalność na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji chorych na schizofrenię
617 Piotr CHYLARECKI nowatorskie metody wychowawcze w szkole i pobudzanie aktywności społecznej na terenie gminy Malechowo
618 Józef CZERWIŃSKI kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży szkolnej i wychowywanie jej w szacunku dla człowieka
619 Ewa DEMBEK działalność wychowawcza i kulturalna wśród młodzieży w Lipinkach
620 Alicja DERKOWSKA działalność w Małopolskim Towarzystwie Oświatowym
621 ks. Bolesław JEWULSKI stworzenie domu dla repatriantów z Kazachstanu i organizowanie wakacji dla dzieci z Białorusi
622 Jacek KACZMARSKI działalność w ramach kultury niezależnej
623 ks. Marian KOSIŃSKI organizowanie Spotkań dla Kultury Polskiej
624 Edward KUPIEC praca wychowawcza wśród młodzieży w Nowym Tomyślu
625 Krzysztof LISZCZ niesienie wszechstronnego wsparcia rodzinom dzieci z uszkodzeniami mózgu
626 Jacek OLEJNIK praca na rzecz tolerancji
627 Paweł ORLOF praca na rzecz przystosowania młodzieży z domów dziecka do samo-dzielnego życia - 99 -
628 Krzysztof PIOTROWSKI działalność społeczno-wychowawcza w Morągu
629 Sławomir PRUSAKOWSKI praca wychowawcza wśród młodzieży i kształtowanie postaw tolerancji
630 Wacław STRAKOWSKI praca wychowawcza wśród młodzieży Wejherowa
631 Stefan SZMIDT działalność kulturalna i społeczna w Biłgoraju
632 Ludwik SZREDER działalność kulturalna i wychowawcza w Tuchomiu
633 Renata ŚMIERTELNA krzewienie kultury w Nowym Tomyślu
634 Anna TARNAWSKA wrażliwość w służbie społecznej i niesienie pomocy ludziom w potrzebie
635 Lucyna TRYBA działalność kulturalna i wychowawcza w Tuchomiu
636 Mirosław TURCZYN działalność wychowawcza i kulturalna wśród młodzieży w Malechowie
637 ks. Czesław WALA wybitne zasługi na rzecz humanizacji życia na ziemi świętokrzyskiej
638 ks. Jerzy WYRZYKOWSKI działalność na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców Duninowa
639 Luba ZAREMBIŃSKA założenie i prowadzenie amatorskiego teatru w Szamocinie
640 Siostra Marianna ŻDANOWA opieka nad mieszkańcami Domu Repatrianta z Kazachstanu „Ojczy-zna” w Syrkowicach- 100 -
2004 – jesień
641 Joanna GIL-ŚLEBODA działalność kulturalna i działalność edukacyjna na rzecz ochrony środowi-ska w Dretyniu na Kaszubach
642 Maria KALAS prowadzenie teatru dziecięcego w Lubiczu koło Torunia
643 Stanisław KOŁGAN nieodpłatne naprawianie wózków inwalidzkich i przyrządów do rehabili-tacji w Słupsku
644 Janina KRZYŻEWSKA praca na rzecz pielęgnowania tradycji, folkloru i historii kurpiowskich Lipnik
645 Urszula ŁASZCZYCH działalność kulturalna na rzecz zachowania tradycji i folkloru kurpiowskiego
646 Paweł ŁASZCZYCH działalność kulturalna na rzecz zachowania tradycji i folkloru kurpiowskiego
647 Katarzyna MIMIEC prowadzenie domu samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi na terenie Słupska
648 Jadwiga NADANA działalność społeczna na terenie Bełchatowa
649 Maria ORNOWSKA działalność charytatywna w ramach Fundacji Pomocy Społecznej „Pan Władek”
650 Władysław ORNOWSKI działalność charytatywna w ramach Fundacji Pomocy Społecznej „Pan Władek”.
651 Eleonora RUDNIK założenie Fundacji świętego Antoniego i świadczenie pomocy potrzebu-jącym w Sopocie- 101 -
652 Marta SAWICKA prowadzenie kuchni dla najbardziej potrzebujących na terenie Krakowa
653 Teresa SAWICKA prowadzenie kuchni dla najbardziej potrzebujących na terenie Krakowa
654 Urszula SMOK powołanie i prowadzenie Fundacji „Podaruj Życie”
655 Stefan WILKANOWICZ wkład w dialog chrześcijańsko-żydowski, ideę integracji europejskiej i zwalczanie bezrobocia
656 ks. Bogusław ŻURAWSKI praca społeczna na rzecz biednych i działalność kulturalna w Wejherowie
  2005 – wiosna
657 siostra Grażyna BOCHEŃSKA niesienie pomocy ludziom potrzebującym na terenie Lwowa
658 siostra Samuela CIESIELSKA prowadzenie Domu Samotnej Matki w Matemblewie k. Gdańska
659 Jerzy FORNALIK działalność wychowawcza i kształcenie postaw tolerancji w ramach pro-gramu „Antyschematy”
660 Mieczysław GACH działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w ramach zespołu wokalno-muzycznego „Turkus” w Słupsku
661 Barbara KOSIACKA pomoc uzależnionym w ramach Ruchu Anonimowych Alkoholików i re-dagowanie czasopisma „Zdrój”
662 Ks. Piotr KRAKOWIAK działalność w rozwijaniu programu hospicjów na terenie Trójmiasta
663 siostra Natalia KUDRIAWCEWA niesienie pomocy ludziom potrzebującym na terenie Lwowa- 102 -
664 siostra Tatiana MITIJCZUK niesienie pomocy ludziom potrzebującym na terenie Lwowa
665 Ewa MŁYNARCZYK prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla mężczyzn niepełnosprawnych umysłowo w Machowinie k. Ustki
666 ks. abp Tomasz PETA działalność społeczna wśród wspólnoty polskiej w Kazachstanie
667 Leszek PLOCH działalność na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo w ramach zespołu „Mazowiacy” w Warszawie
668 Aleksandra SAWICKA tworzenie i prowadzenie szkół „Marii Montessori” na Żywiecczyźnie
669 Marcin SAWICKI tworzenie i prowadzenie szkół „Marii Montessori” na Żywiecczyźnie
670 Maria SERAFIŃSKA-DOMAŃSKA działalność społeczna i kulturalna na terenie Nowego Wiśnicza
671 Jolanta SZADE stworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla młodzieży w Nowym Tomyślu
672 Hanna SZCZEPAŃSKA-PLOCH działalność na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo w ramach zespołu „Mazowiacy” w Warszawie
673 Jaromir SZROEDER stworzenie i prowadzenie młodzieżowego zespołu teatralnego „Dialogus“ w Parchowie
674 ks. Stanisław URBAŃSKI działalność na rzecz zbliżenia pomiędzy Polską a Białorusią
675 Edward WIŚNIEWSKI działalność wychowawcza i popularyzacja turystki w Legnicy
676 ks. Wiesław WIŚNIEWSKI działalność w ramach Fundacji „Przyjęcie Daru Życia” w Matemblewie
 

Nasz Laureat:

Agata i Maciej Hofmanowie

                Państwo Agata i Maciej Hofmanowie z Gdańska, są twórcami Polskiej Akademii Dzieci. Są jej pomysłodawcami, założycielami i osobami współfinansującymi.

Celem Akademii jest ułatwienie dzieciom rozwijania swoich zainteresowań i pasji, niezależnie od pochodzenia społecznego i wyników w nauce. Członkami Akademii mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Akademia umożliwia spotkania dzieci z profesorami i naukowcami – specjalistami różnych dziedzin, poczynając od astronomii, przez fizykę, chemię przyrodę, informatykę i inne, na terenie uczelni, ale też i w szkołach podstawowych czy świetlicach gminnych. Referat wygłasza naukowiec albo dziecko. Potem odbywa się dyskusja, w której udział biorą najmłodsi i naukowcy. 

Kapituła Fundacji Polcul przyznala państwu Agacie i Maciejowi Hofmanom nagrodę za „Działalność na rzecz rozwoju intelektualnego dzieci i współudział w założeniu Polskiej Akademii Dzieci w Gdańsku”.

 O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.  


Osoby zalogowane

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość