Polcul

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polcul Laureaci Laureaci 1990-2005

Laureaci Lista 2005-20XX

Email Drukuj PDF

Laureaci 2005-20XX:

2005 - jesień
677 Jacek ALABA działalność na rzecz niepełnosprawnych i chorych
678 Ks. Jan GIRIATOWICZ działalność charytatywna w Słupsku
679 Joanna JANKIEWICZ działalność na rzecz dzieci chorych w szpitalach
680 Tomasz JANKIEWICZ stworzenie Pogotowia Teatralnego w Szczecinie
681 Justyna KIERESI działalność na rzecz bezbarierowego środowiska dla osób niepełnosprawnych
682 Marcin KORNAK działalność na rzecz tolerancji, przezwyciężania dyskryminacji i ksenofobii
683 Barbara KORYTKOWKSA realizacja projektu edukacyjno-społecznego „Uniwersytet w Bielicach”
684 Aleksandra MIESZKOWSKA działalność na rzecz osób z chorobą Alzheimera
685 Dariusz MIKU działalność na rzecz rozwoju życia teatralnego w Szczecinie
686 Jacek MILEWSKI prowadzenie Parafialnej Szkoły Romskiej w Suwałkach
687 Beata MILLER niesienie pomocy samotnym i bezrobotnym matkom w ramach Stowarzyszenia „Damy Radę” !
688 Beata MIRSKA niesienie pomocy samotnym i bezrobotnym matkom w ramach Stowarzyszenia „Damy Radę” !
689 Teresa OGRODZIŃSKA organizowanie edukacji przedszkolnej w środowiskach wiejskich
690 Marian PÓŁTORANOS animacja życia kulturalnego na Ziemi Kłodzkiej
691 Anna RACHOCKA działalność na rzecz osób z chorobą Alzheimera
692 Ks. Ludwik RUTYNA praca na rzecz pojednania ludzi różnych wyznań i organizowanie odbudowy zabytków architektury sakralnej na Podolu i Śląsku Opolskim
693 Anna SOBAŃSKA-MAJ realizacja projektu edukacyjno-społecznego „Uniwersytet w Bielicach”
694 Jadwiga Sobczak działalność w ramach Fundacji „Sztuka Leczy”
695 Mieczysław SYPOSZ prowadzenie zajęć rzeźbiarskich z osobami głuchoniewidomymi
696 Ks. Jerzy ZAWADZKI wszechstronna działalność edukacyjna w Suwałkach
2006 - wiosna
697 Maria ANDRZEJEWSKA działalność kulturalana dla dobra społeczności lokalnej w Szczecini
698 Maria DRZEWIECKA praca społeczna na rzecz dzieci głuchoniewidomych w Szczecinie
699 Janina GIECZEWSKA praca na rzecz społeczności lokalnej na Wileńszczyźnie
700 Elzbieta GUBERNATOR-SYPOSZ praca na rzecz głuchoniewidomych
701 Łukasz HOROWSKI działalność na rzecz budowania przyjaźni i pojednania Polsków i Ukraińców
702 Mariola HUBERT praca na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi na Wybrzeżu
703 Jacek JUSZKIEWICZ działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej w Wieliczce
704 Wanda KALIŃSKA działalność kulturalna i aktywizacja społeczności lokalnej w Wielkopolsce
705 Lilja KIEJDZIK działalność kulturalna na rzecz polskiego środowiska w Wilnie
706 Stefan KIMSO zorganizowanie i prowadzenie klubu sportowego „Polonia” w Wilnie
707 Krystyna KLUGIEWICZ praca społeczna na rzecz dzieci głuchoniewidomych w Bydgoszczy
708 Artur KOZIOŁ praca społeczna na rzecz ludzi ubogich w Małopolsce
709 Bogdan KROK działalność kulturalna i aktywizacja społeczności lokalnej w gminie Bobowa
710 Ks. Antoni ŁASSA działalność społeczna, edukacyjna, samorządowa i charytatywna na terenie Konina
711 Andrzej LEWANDOWSKI przybliżanie bliżnim dziedzictwa kultury, z potrzeby serca
712 Stefan PASTUSZEWSKI działalność kulturalno-społeczna w Bydgoszczy, na Białorusi i na Litwie
713 Genowefa PRYLIŃSKA działalność kulturalno-artystyczna wśród Słowaków na Orawie
714 Edward PRYLIŃSKI działalność kulturalno-artystyczna wśród Słowaków na Orawie
715 Ireneusz SOLAREK działalność społeczno-kulturalna w Wielkopolsce
716 Katarzyna KUTZMANN-SOLAREK działalność społeczno-kulturalna w Wielkopolsce
717 Wiesława STANISŁAWSKA działalność charytatywna na rzecz ludzi ubogich
718 Ks. Jacek STRYCZEK organizowanie pomocy dla ludzi ubogich w Stowarzyszeniu „Wiosna”
719 Walenty TYSZKIEWICZ organizowanie pomocy dla Polaków w Turkmenistanie
720 Hanna WRÓBLEWSKA działalność kulturalno-oświatowa wśród młodzieży w Strzelnie
2006 - jesień
721 Jan ARCZEWSKI założenie pierwszego w Polsce telefonu zaufania dla osób niepełnosprawnych
722 Marta BIAŁEK szerzenie kultury polskiej wśród młodzieży w małych miejscowościach
723 Ewa BŁASZCZYK działalność na rzecz dzieci w pourazowej śpiączce
724 Krzysztof BONIKOWSKI pomoc ludziom biednym i bezdomnym w Tczewie
725 Wanda DROŻDŻ organizowanie pmocy dla matek w potrzebie
726 Aldona GAWECKA inicjowanie licznych akcji społeczno-kulturalnych na Żoloborzu w tym programu „Wysłuchiwacze Zwierzen”
727 Hanna KAWALEC działalność na rzecz osób chorych na zespół Marfana i inne zespoły genetycznie uwarunkowane
728 Jan KAWALEC działalność na rzecz osób chorych na zespół Marfana i inne zespoły genetycznie uwarunkowane
729 Alina PERZANOWSKA działalność na rzecz osób dotkniętych autyzmem
730 Bogdana PILICHOWSKA stworzenie Krakowskiej Apteki Darów
731 Edward RYCHLICKI nieodpłatne zaopatrywanie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny
732 Barbara SINCZUK działalność na rzecz rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Stowarzyszenia „Ożarowska”
733 Ewa SMUK STRATENWERTH krzewienie kultury, oświaty i ochrony przyrody w Słubicach
734 Piotr STASIK szerzenie kultury polskiej wśród młodzieży w małych miejscowościach
735 Jan ŚWITKA działalność na rzecz pojednania polsko-ukrainskiego
736 Urszula WEBER-KRÓL działalność na rzecz rehabilitacji i edukacji młodych niepełnosprawnych w Żychlinie i Kutnie
737 Bogusław WRÓBLEWSKI działalność publicystyczna na rzecz dobrych stosunków Polski z sąsiadami
738 Roman ZAŃKO działalność na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w Szczecinie
739 Aleksandra ZIELIŃSKA pomoc ludziom biednym i bezdomnym w Tczewie
2007 - wiosna
740 Andżelika BORYS działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi
741 Jan CHMIEL działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego – Teatr Grodzki
740 Andrzej FUS działalność na rzecz zachowania architektury sakralnej we wsi Bukowina
742 Joanna GĄSIEWSKA prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Augustowie
743 Zbigniew GĄSIEWSKI prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Augustowie
744 Marta GODZISZ działalność na rzecz ubogiej młodzieży w ramach Fundacji „Przygoda z Edukacją”
745 Beata JUSTA działalność na rzecz integracji w ramach Domu Trzech Kultur
746 Małgorzata KEMICER pomoc ludziom biednym i bezdomnym w ramach domu „Monar-Markot” w Ełku
747 Nikodem KEMICER pomoc ludziom biednym i bezdomnym w ramach domu „Monar-Markot” w Ełku
748 Stanisław KIEŁBOWICZ działalność w ramach Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu
749 Bogusław KŁOSIEWICZ działalność na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Fundacji Pro Academia Narolense w Narolu
750 Władysław KŁOSIEWICZ działalność na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Fundacji Pro Academia Narolense w Narolu
751 Jolanta KŁOCZEWSKA działalność społeczna i kulturalna w Gietrzwałdzie
752 Marek KOPROWSKI działalność na rzecz utrzymania kultury polskiej na Wschodzie
753 Marek KOPROWSKI działalność na rzecz utrzymania kultury polskiej na Wschodzie
754 Danuta KURASIŃSKA działalność kulturalna w Bełchatowie
755 Linajda KURPIEWSKA działalność w ramach Gminy żydowskiej w Gdańsku
756 Ks. Stanislaw ŁADA dniesienie pomocy potrzebującym w Pruszczu Gdańskim
757 Michał ŁAWRYSZEK prowadzenie działalności uświadamiającej na temat problemów ludzi niepełnosprawnych
758 Alicja NOWAK działalność na rzecz integracji środowisk ludzi niepełnosprawnych w ramach Fundacji „Sprawni”
759 Wiesława OLCZYKOWSKA działalność bibliotekarska na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
760 Grzegorz POTOCZAK działalność na rzecz integracji w ramach Domu Trzech Kultur
761 Jarosław PAGACZ działalność w ramach Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu
762 Sławomir RYBKA stworzenie Polskiego Portalu Marzeń
763 Bogumiła RYDLEWSKA działalność charytatywna w ramach Fundacji „Pomóż Sobie i Innym” na terenie Gdańska
764 Teresa SOBALA działalność kulturalna w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego
765 Janusz WIELOCHA działalność w ramach Jeleniogórskiego Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa
766 Eugeniusz ZIELENKIEWICZ stworzenie „Wymarzonych i Wymalowanych Wakacji” dla dzieci z Domów Dziecka
2007 - jesień
767 Maria BORKOWSKA - FLISEK za organizowanie współpracy kulturalnej między Pomorzem a Druskiennikami na Litwie
768 Stefan CHŁOPICKI za założenie i działalność w Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy w Małopolsce
769 Krzysztof CWYNAR za założenie Stowarzyszenia „Studio Integracji” dla osób niepełnosprawnych i bezdomnych w Łodzi i Toruniu
770 Robert CZYŻEWSKI za działalność na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy szkolnej w Warszawie
771 Jacek GORZKOWSKI za działalność na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy szkolnej w Warszawie
772 Irena KIEDROWSKA za propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży w Miastku
773 Maria KIELANOWSKA za pomaganie najbiedniejszym – ludziom, organizacjom, instytucjom
774 Renata PITER za inicjowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Ceradzu Kościelnym
775 Aleksander B. SKOTNICKI Za ocalanie pamięci wspólnych losów i budowanie mostów pomiędzy Polakami i Żydami w Krakowie
776 Ks. Zygmunt SŁOMSKI za kreowanie życia kulturalno-społecznego we wsi Pręgowo
777 Erdmute SOBASZEK za stworzenie i prowadzenie wiejskiego teatru „Węgajty“ i organizowanie zajęć kulturalnych dla dzieci w gminie Jonkowo
778 Wacław SOBASZEK za stworzenie i prowadzenie wiejskiego teatru „Węgajty“ i organizowanie zajęć kulturalnych dla dzieci w gminie Jonkowo
779 Katarzyna SZUMSKA za prowadzenie działalności kulturalno-artystycznej w Michałowicach w ramach alternatywnego teatru „Teatr Cinema”
780 Zbigniew SZUMSKI za prowadzenie działalności kulturalno-artystycznej w Michałowicach w ramach alternatywnego teatru „Teatr Cinema”
781 Anna URBANOWICZ za stworzenie nowatorsko prowadzonego Zastępczego Domu Rodzinnego w Lutolu Mokrym
782 Paweł URBANOWICZ za stworzenie nowatorsko prowadzonego Zastępczego Domu Rodzinnego w Lutolu Mokrym
783  Adam WAJRAK za twórczość dziennikarska kształtującą świadomość ekologiczną społeczeństwa
2008 - wiosna
784 Krzysztof BOCZNIEWICZ za założenie dwóch zespołów folklorystycznych i kultywowanie tradycji Łemków
785 Józefa FRENDO za działalność kulturalną i wychowawczą na terenie Jarosławia, oraz zasługi w popularyzacji tego regionu
786 Ruta JAKUBONIENIE za niesienie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków
787 Mira STANISŁAWSKA-MEYSZTOWICZ za organizowanie w Polsce corocznej społecznej kampanii „Sprzątanie Polski“
788 Bożena PRUS-WIŚNIEWSKA za zorganizowanie i prowadzenie Prywatnego Muzeum Regionalnego w Górze Kalwarii
789 Wojciech PRUS-WIŚNIEWSKI za zorganizowanie i prowadzenie Prywatnego Muzeum Regionalnego w Górze Kalwarii
790 Ks. Valerjus RUDZINSKAS za pomoc męźczyznom uzależnionym od alkoholu i narkotyków
791 Eugenijus RUTKAUSKAS za promowanie polskiej kultury na Litwie
792 Hans-Joachim STRZEBNIOK za organizowanie różnorodnej i regularnej pomocy mieszkańcom Ziemi Kłodzkiej
793 Heinrich LANFER za organizowanie różnorodnej i regularnej pomocy mieszkańcom Ziemi Kłodzkiej
794 Józef WODZIŃSKI za działalność społeczną i pracę z młodzieżą w Związku „STRZELEC“ w Bełchatowie
795 Paweł WÓJTOWICZ za stworzenie Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO“
796 Robertas ŻUKAUSKAS za współorganizowanie polsko-litewskich wystaw prac plastycznych dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
797 Tomasz ZIELIŃSKI za działalność w Teatrze Grodzkim w Bielsku Białej
2008 - jesień
798 Anna BAŁCHAN za pomoc kobietom – ofiarom przemocy domowej, wymuszonej prostytucji oraz kobietom w kryzysowej sytuacji w ramach Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom
799 Aleksandra BIBROWICZ-SIKORSKA za inicjowanie oraz organizacja Nadbałtyckich Wystaw Miniatury Tkackiej w Gdyni
800 Małgorzata CHMIELEWSKA za wieloletnia działalność w ramach Wspólnoty Chleb Życia
801 Jacek W GIBAŁA inicjatywa w organizowaniu i działalność w ramach Obywatelskiego Biura Interwencji w Sopocie oraz stworzenie informatora prasowego „Cel”
802 Irena HAJNCEL za działalność oświatowa i integrowanie środowiska inwalidów wzroku w Toruniu
803 Henryk HAJNCEL za działalność oświatowa i integrowanie środowiska inwalidów wzroku w Toruniu
804 Maciej KAZIŃSKI za organizowanie corocznych Festiwali „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu
805 Klaere KLEBERHOFF za niesienie wieloletniej pomocy polskim rodzinom i organizacjom opiekuńczym
806 Alina KREHLIK za stworzenie i działalność w ramach Fundacji Pro Bono w Krakowie
807 Stanisław NAGÓRNIAK za wieloletnia działalność społeczna w środowisku polskim i ukraińskim w Kamieńcu Podolskim działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego na Ukrainie
808 Fredo OJDA za wieloletnia działalność na rzecz kultury i prowadzenie ursynowskiej „Galerii Działań”
809 Jan POLAK za wieloletnia działalność w zakresie edukacji teatralnej młodzieży oraz popularyzacji sztuki teatralnej na terenie Włocławka
2009 - wiosna
810 O. Henryk CISOWSKI za stworzenie i prowadzenie organizacji pożytku publicznego „Dzieło Pomocy Świętego Ojca Pio” w Krakowie
811 Halina DUCZMAL-PACOWSKA za stworzenie i prowadzenie działalności kulturalnej w ramach “Najmniejszego Muzeum Świata” w Warszawie
812 Barbara KASZKUR-NIECHWIEJ za stworzenie “Akademii Pełni Życia” i prowadzenie edukacji komputerowej dla osób starszych w Krakowie
813 Lubow KOTENKO za organizowanie wymiany młodzieży polsko-ukraińskiej oraz prowadzenie działalności edukacyjno-integracyjnej wśród młodzieży w Żytomierzu
814 Zofia LEMAŃSKA za zorganizowanie i prowadzenie w Bełchatowie stowarzyszenia „Trzeźwy Kierowca” i pomoc ofiarom wypadków drogowych
815 Ewa WIŚNIEWSKA za zorganizowanie i wieloletnie prowadzenie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych “Maja” w Warszawie
816 Kazimiera WŁODARSKA za stworzenie i działalność w ramach Fundacji Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych “Wróć” w Gdańsku
817 Joanna WŁODARSKA za stworzenie i działalność w ramach Fundacji Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych “Wróć” w Gdańsku
818 Krystyna WOLSKA-LIPIEC za wieloletnią pracę społeczną w ramach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i utworzenie Archiwum Historii Pielęgniarstwa Polskiego w Warszawie
2009 - jesień
819 Elżbieta BUDNY założenie Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi “Krwinka” i prowadzenie programu “Dawca Szpiku” w Krakowie
820 Józef GOLEC promocja sztuki dziecięcej na świecie oraz za wkład w życie kulturalne Wybrzeża i Ziemi Cieszyńskiej
821 Justyna JÓZEFOWICZ zorganizowanie Fundacji “Akademia Młodych” i działalność społeczna na rzecz dzieci i młodzieży w kraju i w Irlandii
822 Sylwia KARŁOWSKA pomoc dzieciom polskim zza wschodniej granicy w ramach Fundacji “Serce Dzieciom” w Gdyni
823 Jan KARŁOWSKI pomoc dzieciom polskim zza wschodniej granicy w ramach Fundacji “Serce Dzieciom” w Gdyni
824 Zbigniew REPNICKI długoletnia pomoc humanitarna, socjalna i kulturalna dla mieszkańców Rubieżewicz na Białorusi
825 Jadwiga SOBOL zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Bezpośredniej Pomocy Głodującym w Warszawie
826 Ks. Roman ZRÓJ wieloletnia praca na rzecz byłych więźniów, pomoc w ich powrocie do społeczeństwa i stworzenie domu “Emaus” w Gdańsku
827 Ks. Roman ZRÓJ wieloletnia praca na rzecz byłych więźniów, pomoc w ich powrocie do społeczeństwa i stworzenie domu “Emaus” w Gdańsku
2010 - wiosna
828 Monika AGOPSOWICZ za działalność na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i przybliżanie kultury i tradycji polskich Ormian
829 Władysław DEŃCA za działalność na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i przybliżanie kultury i tradycji polskich Ormian
830 Piotr BARCZAK za rozwijanie życia kulturalnego w Strzelnie, na Białorusi i w Kazachstanie
831 Daniel CZAPIEWSKI za działalność w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku oraz w organizacji turystycznej „Szczyt Wieżyca”
832 Jadwiga KIRKOWSKA za działalność w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Wierzchucinie i promowanie kultury kaszubskiej
833 Roman KRZYWOTULSKI za organizację amatorskiego teatru „Drewniana Kurtyna” i wieloletnią pracę z młodzieżą
834 Donat KUCZEWSKI za organizację ośrodka readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie
835 Jerzy ŁUKASIEWICZ za powołanie i prowadzenie fundacji „Żyć z Chorobą Parkinsona”
836 Ryszard RODZIK za popularyzowanie i inspirowanie twórczości poetyckiej na antenie radia „Alfa” i organizowanie działalności artystycznej
837 Ks. Tadeusz SOCHAN za działalność kulturalną na Roztoczu
838 Ewa STANKIEWICZ za stworzenie i działalność w fundacji „Dobrze że Jesteś” oraz rozwijanie wolontariatu na oddziałach hematologicznych i onkologicznych
839 Monika WAĆKOWSKA-KABACZYŃSKA za stworzenie i prowadzenie portalu Zakątek21 poświęconego problematyce dzieci z zespołem Downa
840 Paweł WOŹNIAKOWSKI za działalność w Stowarzyszeniu Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie
2010 - jesień
841 Helena ALIŠKEVIČIENĖ za działalność na rzecz społeczności polskiej w Druskiennikach i zbliżenia polsko-litewskiego
842 Ks. Cezary ANNUSEWICZ za założenie i prowadzenie Stowarzyszenia ‘Rodzina Kolpinga’ przy parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku
843 Elżbieta DOŁĘGA-WRZOSEK za wieloletnią działalność edukacyjną wśród młodzieży w Baranowiczach
844 Anna KWIATKOWSKA za zorganizowanie i wieloletnie społeczne prowadzenie Świetlicy Środowiskowej we wsi Wólka Kosowska
845 Jerzy KWIATKOWSKI za zorganizowanie i wieloletnie społeczne prowadzenie Świetlicy Środowiskowej we wsi Wólka Kosowska
846 Przemysław PASEK za założenie i prowadzenie kulturalno-edukacyjnej fundacji „Ja Wisła”
847 Rimantas ŠALNA za działalność na rzecz krzewienia kultury polskiej na Litwie i zbliżenia między narodami
848 Rimantas STANKEVIČIUS za działalność na rzecz zbliżenia narodów i pamięci o losach ofiar holokaustu na Litwie
849 Aleksandra WŁODARCZYK za założenie fundacji Hipoterapia i popularyzację hipoterapii w rehabilitacji niesprawnych dzieci
2011 - wiosna
850 Marta AXENTOWICZ-BOHOSIEWICZ za stworzenie Fundacji Ormiańskiej KZKO i rozbudzanie w młodzieży zainteresowań historią oraz za ratowanie grobów Polskich Ormian na Ukrainie
851 Maciej BOHOSIEWICZ za stworzenie Fundacji Ormiańskiej KZKO i rozbudzanie w młodzieży zainteresowań historią oraz za ratowanie grobów Polskich Ormian na Ukrainie
852 Bogdan BIAŁEK za przywracanie pamięci i podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Kielcach
853 Tomasz BUJAK za wieloletnią pracę na rzecz bezdomnych mężczyzn w Miechowie oraz niesienie pomocy ludziom poszkodowanym przez los
854 Doroteusz FIONIK za założenie i prowadzenie Stowarzyszenia „Muzeum Mała Ojczyzna w Studziwodach”
855 Grażyna JABŁOŃSKA za działalność w Stowarzyszeniu „Jeden Świat” na rzecz integracji dzieci z Zespołem Downa w Białymstoku
856 Tymoteusz KRÓL za ratowanie ginącego języka i kultury wilamowskiej
857 Zofia KUSTERSKA za niesienie pomocy osobom potrzebującym i dzieciom ze środowisk patologicznych w Wejherowie
858 Barbara KUZUB-SAMOSIUK za założenie i prowadzenie Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze na Podlasiu
859 Mirosław SAMOSIUK za założenie i prowadzenie Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze na Podlasiu
860 Lidia LEWANDOWSKA za działalność na rzecz organizacji pozarządowych i pomoc osobom zagrożonym marginalizacją z powodu niesprawności i ubóstwa w Dzierżoniowie
861 Roma ŁOJEWSKA za zorganizowanie i prowadzenie Stowarzyszenia Społeczników „Ariadna” na Ursynowie
862 Marek OPITZ za działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Żuław i Żuławian
863 Mariusz SZCZYGIEŁ za działalność na rzecz lepszego wzajemnego poznania i zbliżenia polsko-czeskiego
864 Małgorzata ŹRÓDLAK za założenie i prowadzenie Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej
2011 - jesień
865 Andrzej BRANDSTATTER za działalność na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej w ramach Fundacji „Pro Artis”
866 Małgorzata BRANDSTATTER za działalność na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej w ramach Fundacji „Pro Artis”
867 Sylwia CHUTNIK za założenie i prowadzenie Fundacjii „MaMa” działającej na rzecz praw matek w Polsce
868 Anna JOCHIM-LABUDA za współudział w stworzeniu ośrodka hospicyjnego w Pucku i działalność w jego ramach
869 Ks. Jan KACZKOWSKI za stworzenie Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio i współudział w jego prowadzeniu
870 Ks. Sławomir KORZYCKI za stworzenie Ośrodka Wspierania Rodziny w Korytowie i działalność w jego ramach
871 Eva KOOYMAN-PISKORZ za powołanie i wieloletnie prowadzenie Fundacji Pomocy Polskim Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Wandafonds”
872 Ryszard LEOSZEWSKI za długoletnią działalność w rozwijaniu kultury teatralno-muzycznej dzieci i młodzieży na terenie Szczecina
873 Jan MELA za stworzenie Fundacji „Poza Horyzonty” i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
2012 - wiosna
874 Władysław KOROWAJCZYK za założenie i wieloletnie prowadzenie „Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej” w Łodzi
875 Teresa MARCZEWSKA za wielostronną działalność społeczną w hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku
876 Dariusz MILIŃSKI za założenie „Grupy Artystycznej Pławna 9”, ożywianie kultury wiejskiej i działalność charytatywną
877 Grażyna ORŁOWSKA-SONDEJ za ratowanie polskich cmentarzy na Kresach Wschodnich i budowanie na tych terenach porozumienia między społecznościami
878 Dorota PARZYMIES za założenie i prowadzenie Fundacji „Ocalenie” pomagającej i uchodźcom zakaukaskim w Polsce i Polakom mieszkającym na Wschodzie
879 Jacek SUMISŁAWSKI za założenie i prowadzenie Stowarzyszenia Świętego Walentego w Gdańsku pomagającego osobom z zaburzeniami psychicznymi
880 Jacek SUMISŁAWSKI za założenie i prowadzenie Stowarzyszenia Świętego Walentego w Gdańsku pomagającego osobom z zaburzeniami psychicznymi
881 Zofia TELIGA-MERTENS za pomoc repatriantom z Kazachstanu i zapewnienie im mieszkań na osiedlu „Kresówka” koło Legnicy
882 Eugenia WIECZOREK za popularyzowanie tradycyjnej sztuki koronkarskiej „Frywolitka”
883 Zofia WOJCIECHOWSKA za ożywianie życia społeczno – kulturalnego, działalność charytatywną na terenie Mrągowa i pomoc polskim dzieciom z Syberii
884 Krystyna ŻYTECKA za założenie i prowadzenie Fundacji „Pomoc Kobietom i Dzieciom ofiarom gwałtów i przemocy w rodzinie
2012 - jesień
885 Ryszard BITOWT za badanie i popularyzowanie dziejów Mrągowa i ziemi mrągowskiej
886 Maria BOGDANOWICZ-OWCZARSKA za założenie i prowadzenie Towarzystwa Charytatywnego im. Św. Marcina w Warszawie
887 Helena DWORECKA zorganizowanie i prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Bogdanowie na Białorusi
888 Teresa CZARNIACKA za współudział w prowadzeniu Rodzinnego Domu Dziecka w Bogdanowie na Białorusi
889 Ewa FURGAŁ za założenie i prowadzenie Fundacji Przestrzeń Kobiet w Krakowie
890 Natalia SARATA za założenie i prowadzenie Fundacji Przestrzeń Kobiet w Krakowie
891 Agata HOFMAN za działalność na rzecz rozwoju intelektualnego dzieci i współudział w założeniu Polskiej Akademii Dzieci w Gdańsku
892 Maciej HOFMAN za działalność na rzecz rozwoju intelektualnego dzieci i współudział w założeniu Polskiej Akademii Dzieci w Gdańsku
893 Ida KARPIŃSKA za zorganizowanie i prowadzenie Fundacji Kwiat Kobiecości popularyzującej badania cytologiczne
894 Ida KARPIŃSKA za zorganizowanie i prowadzenie Fundacji Kwiat Kobiecości popularyzującej badania cytologiczne
895 Anna LUTOSŁAWSKA-JAWORSKA za wieloletnią i rozległą charytatywną działalność na rzecz dzieci niewidzących oraz dotkniętych chorobami nowotworowymi
896 Alfred MICHLER za współudział w założeniu i działanie w Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
897 Tisa ŻAWROCKA-KWIATKOWSKA za stworzenie i prowadzenie Fundacji Gajusz w Łodzi działającej na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi
2013 - wiosna
898 Matina BOCHEŃSKA Za założenie i prowadzenie zespołu folklorystycznego ‘Grupa Teatralna Warszawiaki’
899 Waldemar DOMAŃSKI Za stworzenie ‘Biblioteki Polskiej Piosenki’, zorganizowanie ‘Lekcji Śpiewania’ i innych akcji społecznych na rzecz Krakowa
900 Ilona GOSIEWSKA Za powołanie i prowadzenie Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu
901 Eugeniusz GOSIEWSKI Za powołanie i prowadzenie Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu
902 Eugeniusz GOSIEWSKI Za powołanie i prowadzenie Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu
903 Jolanta GRABOWSKA-MARKOWSKA Za stworzenie pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dorosłych i pierwszego w Polsce stacjonarnego hospicjum dziecięcego
904 Tomasz KLOC Za współudział w założeniu i pracę w Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach Wojskowych Poza Granicami Kraju
905 Leszek PODOLECKI Za wieloraką działalność readaptacyjną na terenie zakładów karnych i poza nimi
906 Stanisław SCHUBERT Za założenie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i inne inicjatywy służące ludziom wykluczonym i poszkodowanym przez choroby
907 Leszek STĘPIEŃ Za aktywną pracę w Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach Wojskowych Poza Granicami Kraju
Poprawiony: poniedziałek, 27 maja 2013 15:18  

Osoby zalogowane

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości